Node-red MQTT và ESP8266

Node-red MQTT và ESP8266phối hợp với nhau thì sẽ như thế nào ? Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn về cách để tạo broker MQTT để sử dụng ở local, dùng Node-red tạo giao diện điều khiển ON/OFF cho LED trên NodeMCU(ESP8266) qua… Read More

Node-red cơ bản

Node-red nó là gì ? Node-RED được dựa trên Node.js, nó có thể được xem như một web server mà bạn có thể cấu hình tùy chỉnh các chức năng gọi là “flow” từ bất kỳ trình duyệt nào trên máy tính. Mỗi ứng dụng… Read More

Cảnh báo trộm với ESP8266

Trong bài này mình xin chia sẻ cách làm hệ thống cảnh báo trộm đơn giản, rất đơn giản thôi, chỉ là mình gắn nó bên ngoài cửa phòng mình, nếu mẹ mình chuẩn bị mở cửa phòng ra thì nó sẽ phát tiếng lên… Read More