ESP8266 và Thingspeak

ESP8266 và Thingspeak là vấn đề không mới, mình đã có trình bày qua các bài viết trước. Tuy nhiên mình quên mất là chưa có bài hướng dẫn chỉ dùng 1 modul ESP8266 gửi dữ liệu lên thẳng thingspeak luôn nên nay tranh thủ… Read More

SmartConfig với ESP8266

SmartConfig là gì ? Làm sao để sử dụng SmartConfig với ESP8266 ? Hẳn là các bạn có nghe về cấu hình tự động rồi chứ ? Bạn nghĩ thế nào nếu chỉ với một chiếc điện thoại smartphone là có thể làm cho ESP8266… Read More

ESP8266 cho người không biết gì

ESP8266 là một  dòng chip tích hợp Wi-Fi 2.4Ghz có thể lập trình được, không biết có bạn nào thắc mắc là modem wifi ở nhà nó hoạt động thế nào, cách thức ra làm sao không nhỉ ? Nếu bạn cũng đang tìm hiểu cũng… Read More