Makefile là gì ?

Makefile là gì ? Các vấn đề có liên quan tới makefile và cách đơn giản để tiếp cận và làm quen với makefile là như thế nào ? Mình cùng tìm hiểu qua các ví dụ đơn giản sau nhé. Vấn đề Khi biên… Read More