Mình mới có một kit NodeMCU tuy nhiên cắm vào không nhận gì cả, chỉ chớp đèn trên ESP8266 xong rồi tắt luôn. Kiểm tra lại thì mới biết là lỗi driver, nên chia sẻ luôn cách để các bạn nếu có gặp thì cũng đỡ mất thời gian fix lỗi

Khắc phục

Đầu tiên là kiểm tra driver đã nhận hay chưa bằng cách vào Device Manager (chuột phải chọn My Computer)

Nếu bạn thấy có dấu chấm than thì nghĩa là chưa nhận kit và chưa xài được rồi. Giờ khắc phục thôi

Đầu tiên là tải driver về và giải nén ra CP210x Driver

Chuột phải vào chỗ lỗi, chọn Update Driver Software

Chọn Browse my computer for driver software

Chọn đường dẫn về thư mục bạn đã giải nén nên chọn là pololu-cp2102-windows và tick chọn Include subfolders nhé

Tiếp tục next và chờ nó instal khoảng 30s, bình tĩnh chờ thôi, khi xong sẽ có kết quả như hình bên dưới

Cuối cùng kiểm tra lại thì dấu vàng đã biến mất.

Lưu ý: Nếu bạn gặp lỗi Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed) thì bạn có thể xem qua video này để khắc phục một cách nhanh nhất bằng thủ thuật vô cùng đơn giản

Tạm kết

OK thế là đã khắc phục được lỗi, nếu bạn chưa biết làm gì với kit này thì có thể tham khảo thêm ở các bài hướng dẫn cơ bản ở ESP8266/Node MCU