Bật tắt đèn qua web với ESP8266

Hướng dẫn điều khiển đèn học thông qua website với ESP8266. Khác với cách thông thường là tạo một server để điều khiển từ xa thì chúng ta sẽ sử dụng ESP8266 để tạo ra một web server nhỏ trên chip, sao đó tạo ra… Read More

ESP8266 và OLED LCD

Làm thế nào để kết nối và thử nghiệm OLED SPI với ESP8266 ? Các bài hướng dẫn về ESP8266 I2C có lẽ các bạn đã thấy nhiều trên mạng, số của mình thì không được hên như thế, chỉ có mỗi OLED SPI, thế… Read More

ESP8266 cho người không biết gì

ESP8266 là một  dòng chip tích hợp Wi-Fi 2.4Ghz có thể lập trình được, không biết có bạn nào thắc mắc là modem wifi ở nhà nó hoạt động thế nào, cách thức ra làm sao không nhỉ ? Nếu bạn cũng đang tìm hiểu cũng… Read More