RTOS Queues

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn về Queue trong RTOS. Queue trong RTOS là gì, có bao nhiêu loại queue, nó được sử dụng và khởi tạo như thế nào, làm sao để gửi nhận data giữa các task với nhau ? Các… Read More

RTOS Task

Task trong RTOS là gì, nó được sử dụng và khởi tạo như thế nào ? Các API của task là những API nào và cách sử dụng nó ra sao ? tất cả sẽ được làm rõ trong bài viết này. Tổng quan Mình xin… Read More

RTOS với CubeMX

Hướng dẫn cơ bản về các API của FreeRTOS, so sánh giữa FreeRTOS và CMSIS-RTOS, cách cấu hình FreeRTOS với CubeMX và ý nghĩa của các thông số thông qua ví dụ minh họa cụ thể. Như ở bài trước mình có nói về RTOS… Read More

RTOS cơ bản phần 2

Làm thế nào để áp dụng RTOS vào dự án hiện tại ?? Lâu lắm mới có quay trở lại mặt đất, sau bài thần gió về lý thuyết RTOS cơ bản chắc các bạn cũng biết được sơ sơ về RTOS nó có gì,… Read More

C trong lập trình nhúng

Lập trình C trong embedded, đặc biệt với các vi điều khiển như ARM thì nó hơi khác một chút so với lập trình C thông thường, do nó có phải thao  tác nhiều tới các thanh ghi, hôm nay mình sẽ nói lại tổng… Read More

Lý thuyết điện tử

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu và ôn tập lại một chút về các khái niệm như dòng điện, điện áp, công suất, năng lượng, về định luật Ohm, luật Kirchoffs .. Mục đích: Hiểu về dòng điện, điện áp, công suất… Read More