RTOS Software timer

Software timer trong RTOS là gì ? Cách sử dụng Software timer và các ví dụ minh họa Tổng quan Software timers Software timer (hay chúng ta thường gọi là timer) là hàm cho phép chúng ta có thể thực thi 1 tác vụ nào đó… Read More

RTOS Mutex

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn về Mutex. Mutex trong RTOS là gì, có bao nhiêu loại Mutex, nó được sử dụng và khởi tạo như thế nào? Các API của Mutex là những API nào và cách sử dụng nó ra… Read More

RTOS Semaphores

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn về Semaphore trong RTOS. Semaphore trong RTOS là gì, có bao nhiêu loại Semaphore, nó được sử dụng và khởi tạo như thế nào? Các API của Semaphore là những API nào và cách sử dụng… Read More

RTOS Queues

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn về Queue trong RTOS. Queue trong RTOS là gì, có bao nhiêu loại queue, nó được sử dụng và khởi tạo như thế nào, làm sao để gửi nhận data giữa các task với nhau ? Các… Read More

RTOS Task

Task trong RTOS là gì, nó được sử dụng và khởi tạo như thế nào ? Các API của task là những API nào và cách sử dụng nó ra sao ? tất cả sẽ được làm rõ trong bài viết này. Tổng quan Mình xin… Read More

RTOS với CubeMX

Hướng dẫn cơ bản về các API của FreeRTOS, so sánh giữa FreeRTOS và CMSIS-RTOS, cách cấu hình FreeRTOS với CubeMX và ý nghĩa của các thông số thông qua ví dụ minh họa cụ thể. Như ở bài trước mình có nói về RTOS… Read More

RTOS cơ bản phần 2

Làm thế nào để áp dụng RTOS vào dự án hiện tại ?? Lâu lắm mới có quay trở lại mặt đất, sau bài thần gió về lý thuyết RTOS cơ bản chắc các bạn cũng biết được sơ sơ về RTOS nó có gì,… Read More