RTOS cơ bản phần 2

Làm thế nào để áp dụng RTOS vào dự án hiện tại ?? Lâu lắm mới có quay trở lại mặt đất, sau bài thần gió về lý thuyết RTOS cơ bản chắc các bạn cũng biết được sơ sơ về RTOS nó có gì,… Read More

C trong lập trình nhúng

Lập trình C trong embedded, đặc biệt với các vi điều khiển như ARM thì nó hơi khác một chút so với lập trình C thông thường, do nó có phải thao  tác nhiều tới các thanh ghi, hôm nay mình sẽ nói lại tổng… Read More

Lý thuyết điện tử

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu và ôn tập lại một chút về các khái niệm như dòng điện, điện áp, công suất, năng lượng, về định luật Ohm, luật Kirchoffs .. Mục đích: Hiểu về dòng điện, điện áp, công suất… Read More

Amazon IOT và ESP8266

Hướng dẫn kết nối ESP8266 với AWS IoT, lần trước mình có thử dùng Firebase của anh google rồi, giờ chuyển sang thử dùng AWS xem thế nào, trong bài viết này mình tập trung tới mục đích chính là kết nối với AWS, do… Read More