Cách tạo file bin trong keil C như thế nào ? Như các bạn đã biết thì trong Keil C chỉ có tạo ra file .hex bằng cách tick chọn create .hex trong phần option, tuy nhiên nếu đụng tới một số cái như bootloader hoặc một số trường hợp khác thì mình cần có thêm file .bin, sau một hồi tham khảo các ví dụ mà làm mãi không được nên mình đành phải làm hướng dẫn note lại để sau ae có ai dính thì biết đường xử lý cho lẹ.

Trên mạng có bày tới 4 cách, mình chỉ xin bày các bạn cách dễ nhất trong 4 cách đó trong bài viết này

Chuẩn bị

  • Keil C version 5 (bạn có thể dùng v4 cũng ok)
  • Một project Keil build được và không bị lỗi (mình dùng đại 1 project cho STM32 gen ra từ CubeMX)

Cách làm

Bước 1: Mở project Keil C của bạn lên

Bước 2: Chọn phần option(cây đũa thần), tab Output

Ở đây cần chú ý 2 phần là Name of Executable và Create Executable

Như project demo của mình thì khi build xong sẽ tạo ra một file có tên là XXX.axf nằm trong thư mục XXX

Bước 3: Mở thẻ User, chọn phần After Build/Rebuild, tick chọn Run#1 và điền đường dẫn sau

C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin XXX\XXX.axf --output XXX\XXX.bin

Ở đây:

C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe là đường dẫn cài đặt Keil C của mình, nếu của bạn khác thì đổi lại

XXX\XXX.axf là file axf nằm ở thư mục XXX, các bạn cứ xem trong project file axf nó nằm đâu thì lấy đường dẫn đó

XXX\XXX.bin là nơi sẽ lưu file bin, ở đây mình lưu luôn trong thư mục XXX

Bước 4: Ok và build thôi

Bước 5: Check lại thư mục xem có file bin ở trong chưa

Tạm kết

Vậy là xong rồi, bài viết ngắn gọn tóm tắt các bước nhanh nhất để các bạn có thể tạo ra cả file bin và file hex cho nhiều mục đích khác nhau rồi đấy.