Nếu bạn chưa biết bắt đầu vẽ mạch như thế nào và từ đâu thì đây là 1 trong những  series video bạn có thể tiếp cận nhanh nhất với nó, ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm trong mục Video với các bài hướng dẫn khác.

Giới thiệu về tác giả


Bộ video học vẽ mạch với Eagle được thực hiện bởi nhóm HocARM.

Tổng quan nội dung của serie


Trong serie này, chúng ta sẽ được hướng dẫn lvẽ schematic đơn giản, sau đó là vẽ layout và các bước xuất gebber để đi đặt mặt in.

Tài nguyên


Trước khi bắt đầu làm theo video, bạn hãy tải file nguồn có sẵn tại đây, ngoài ra bên dưới mỗi video mình cũng có dẫn link cài đặt phần mềm cũng như mã nguồn để mọi người có thể tải về tham khảo.

cài đặt phần mềm cũng như mã nguồn để mọi người có thể tải về tham khảo.

Tải file nguồn (Cần cập nhật)

Danh sách bài học


  1. [Học vẽ mạch Eagle] Vẽ Schematic (1/3)
  2. [Học vẽ mạch Eagle] Vẽ Layout (2/3)
  3. [Học vẽ mạch Eagle] Xuất gebber (3/3)

Playlist trên Youtube:  Xem tại đây