Nếu bạn chưa biết bắt đầu học lập trình giao diện với Visual Studio từ đâu thì đây là 1 trong những  series video bạn có thể tiếp cận nhanh nhất với Visual Studio, ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm trong mục Video với các bài hướng dẫn khác.

Giới thiệu về tác giả


Bộ video học lập trình lập trình giao diện tiếp máy tính với Visual Studio được thực hiện bởi nhóm HocARM.

Tổng quan nội dung của serie


Trong serie này, chúng ta sẽ được hướng dẫn lập trình tạo giao diện cơ bản, lập trình đồ thị,…

Tài nguyên


Trước khi bắt đầu làm theo video, bạn hãy tải file nguồn có sẵn tại đây, ngoài ra bên dưới mỗi video mình cũng có dẫn link cài đặt phần mềm cũng như mã nguồn để mọi người có thể tải về tham khảo.

Tải file nguồn (đang cập nhật)

Danh sách bài học


  1. [Học lập trình giao tiếp máy tính] Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2015
  2. [Học lập trình giao tiếp máy tính] Lập trình cơ bản với Visual Studio 2015
  3. [Học lập trình giao tiếp máy tính] Lập trình đồ thị với ZenGraph

Playlist trên Youtube: