Đây là serie video về hướng dẫn lập trình ARM TIVA sử dụng công cụ Code Composer Studio của Texas Instrument

Giới thiệu về tác giả


Bộ video học lập trình ARM TIVA dựa trên tài liệu Workshop TIVA C dành cho độc giả tại hocarm.org như các serie khác mình đã làm.

Tổng quan nội dung của serie


Trong serie này, chúng ta sẽ được làm quen những bước cơ bản nhất về lập trình với TIVAC, một kit ARM khá là phù hợp cho người mới tiếp cận thông qua các bài học khác nhau để bạn có thể làm quen một cách nhanh nhất

Tài nguyên


Trước khi bắt đầu làm theo video, bạn hãy tải file nguồn có sẵn tại đây, ngoài ra bên dưới mỗi video mình cũng có dẫn link cài đặt phần mềm cũng như mã nguồn để mọi người có thể tải về tham khảo.

Tải file nguồn

Danh sách bài học


  1. [Học lập trình ARM TIVA] Hướng dẫn cài đặt CCS và TIVAWare
  2. [Học lập trình ARM TIVA] Lập trình tạo project và chớp tắt LED với CCS
  3. [Học lập trình ARM TIVA] Hướng dẫn thay đổi giao diện CCS
  4. [Học lập trình ARM TIVA] Lập trình sáng theo thứ tự 3 LED
  5. [Học lập trình ARM TIVA] Lập trình nút nhấn sáng LED
  6. [Học lập trình ARM TIVA] Lập trình đọc nhiệt độ với ADC
  7. [Học lập trình ARM TIVA] Lập trình Timer và Interrupt với TIVA
  8. [Học lập trình ARM TIVA] Lập trình UART với TIVA
  9. [Học lập trình ARM TIVA] Lập trình ngắt UART với TIVA
  10. [Học lập trình ARM TIVA] Lập trình PWM điều khiển động cơ servo

Playlist trên Youtube:  Xem tại đây