Các bạn có thể liên hệ hỏi đáp thông qua fanpage hoặc comment bên dưới mỗi bài viết

https://www.facebook.com/hocarm.org/