SmartConfig với ESP8266

SmartConfig là gì ? Làm sao để sử dụng SmartConfig với ESP8266 ? Hẳn là các bạn có nghe về cấu hình tự động rồi chứ ? Bạn nghĩ thế nào nếu chỉ với một chiếc điện thoại smartphone là có thể làm cho ESP8266… Read More