Serie video học lập trình STM8

Nếu bạn đã có kiến thức về lập trình VDK 8 bit thì đây là 1 trong những  series video cơ bản để bạn có thể tiếp cận nhanh nhất với dòng STM8 giá rẻ của ST. Giới thiệu về tác giả Bộ video học lập… Read More

Serie video học lập trình Raspberry Pi

Nếu bạn chưa biết bắt đầu học Raspberry Pi từ đâu thì đây là 1 trong những  series video bạn có thể tiếp cận nhanh nhất với Raspberry Pi, ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm trong mục Video với các bài học đơn giản để… Read More

Serie video học vẽ mạch với Eagle

Nếu bạn chưa biết bắt đầu vẽ mạch như thế nào và từ đâu thì đây là 1 trong những  series video bạn có thể tiếp cận nhanh nhất với nó, ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm trong mục Video với các bài hướng dẫn… Read More