Energia – Arduino và ARM TI

Như các bạn đã biết lợi ích của Arduino giúp chúng ta lập trình một cách nhanh chóng với thư viện sẵn có khổng lồ và cộng đồng lớn mạnh, nó giúp chúng ta có thể test các phần cứng cũng như tạo ra một… Read More