ESP8266 và OLED LCD

Không biết đã có ai từng thử hiển thị lên LCD nào đó với ESP8266 chưa ? Tuy nhiên mình có thấy một anh chàng 0miker0 đã thử nghiệm thành công việc hiển thị lên màn hình OLED với ESP8266. Ở đây anh ta thiết kế một… Read More