Hướng dẫn sử dụng Github

Hẳn là các bạn có nghe nhiều về Git, Github, cụ thể các bạn có thể thấy trong các bài viết của mình chương trình hầu hết đều được đưa lên Github. Vậy mình đã làm điều đó như thế nào ? Nhân tiện up… Read More

STM32 và Arduino

Mình xin chia sẻ thêm một cách để lập trình cho STM32 với phong cách của Arduino, dùng IDE của Arduino, cách code cũng giống arduino luôn để mọi người có thể biến kit STM32 của mình thành phiên bản có thể dễ dàng lập… Read More