STM32 và Arduino

Mình xin chia sẻ thêm một cách để lập trình cho STM32 với phong cách của Arduino, dùng IDE của Arduino, cách code cũng giống arduino luôn để mọi người có thể biến kit STM32 của mình thành phiên bản có thể dễ dàng lập… Read More