RTOS cơ bản phần 2

Làm thế nào để áp dụng RTOS vào dự án hiện tại ?? Lâu lắm mới có quay trở lại mặt đất, sau bài thần gió về lý thuyết RTOS cơ bản chắc các bạn cũng biết được sơ sơ về RTOS nó có gì,… Read More

RTOS cơ bản phần 1

RTOS hẳn mọi người đã có nghe qua, tuy nhiên làm sao để có thể hiểu được RTOS một cách đơn giản và cơ bản nhất thì hơi khó khăn với người mới bắt đầu. May thay có lần tham gia workshop của STM32 có… Read More