MicroPython và ESP8266

Micropython và ESP8266 có liên quan gì với nhau? Python có thể chạy được trên các phần cứng nhúng được không ? Hẳn là các bạn có nghe nói nhiều về Micropython, tuy nhiên để chạy thử được micropython thì cũng hơi vất vả, mình… Read More

ESP8266 và Firebase

Firebase và ESP8266 có liên quan gì nhau ? Cách để lưu dữ liệu thu thập từ ESP8266 lên database đơn giản có thể truy xuất khắp mọi nơi là gì ? Firebase là gì ? Firebase là một dịch vụ cơ sở dữ liệu thời… Read More

Node-red MQTT và ESP8266

Node-red MQTT và ESP8266phối hợp với nhau thì sẽ như thế nào ? Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn về cách để tạo broker MQTT để sử dụng ở local, dùng Node-red tạo giao diện điều khiển ON/OFF cho LED trên NodeMCU(ESP8266) qua… Read More

MQTT và ESP8266

MQTT là gì ? Cách sử dụng MQTT như thế nào ? Các ví dụ về MQTT với ESP8266 được thực hiện ra sao ? Trong bài viết này mình sẽ trình bày một số khái niệm và các bước thực hiện MQTT với ví… Read More

ESP8266 và Thingspeak

ESP8266 và Thingspeak là vấn đề không mới, mình đã có trình bày qua các bài viết trước. Tuy nhiên mình quên mất là chưa có bài hướng dẫn chỉ dùng 1 modul ESP8266 gửi dữ liệu lên thẳng thingspeak luôn nên nay tranh thủ… Read More