Makefile là gì ?

Makefile là gì ? Các vấn đề có liên quan tới makefile và cách đơn giản để tiếp cận và làm quen với makefile là như thế nào ? Mình cùng tìm hiểu qua các ví dụ đơn giản sau nhé. Vấn đề Khi biên… Read More

Compiler là gì ?

Compiler là gì ? Cross Compiler là gì ? Nó có liên quan gì tới một hệ thống nhúng ? Mình cùng tìm hiểu một số khái niệm cơ bản trong bài này nhé. Compiler Compiler hay còn gọi là trình biên dịch có thể được… Read More